Om Steensgaard Advokatanpartsselskab 2016-11-04T22:32:04+00:00
fågebilledeny

Advokat
Jens Steensgaard

Steensgaard Advokatanpartsselskab tilbyder juridisk assistance og rådgivning i hele Syddanmark. Advokat Jens Steensgaard har over 30 års erfaring og har møderet for Højesteret samt er medlem af foreningen Højesteretsskranken.

Jens Steensgaard er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Advokatsamfundet. Steensgaard Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Forsikring: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1 DK-2100 København Ø, tlf.: 3336 9595, CVR-nr. 20 30 04 34.

Jens Steensgaard har en omfattende erfaring, især inden for erhvervsrådgivning af selskaber og for virksomheder med internationale forbindelser, herunder forberedelse af internationale aftaler samt etablering af virksomheder i andre lande. Yderligere har Jens Steensgaard et stort netværk af internationale forretningsforbindelser.

Jens Steensgaard er tidligere medlem af Danske Advokaters internationale Udvalg.

Han er formand for Ordensudvalget i Danmarks Gymnastik Forbund.

Jens Steensgaard har erfaring inden for følgende områder:

 • Aktionærernes rettigheder
 • Bestyrelsesarbejde
 • CISG
 • E-handel
 • Erhvervs- og produktansvar
 • Erhvervsejendomme
 • Forhandler og agentaftaler
 • Forsyningsvirksomheder
 • Generationsskifte
 • Immaterialret
 • Interessentskaber
 • International erhvervs- og selskabsret
 • Internationale handelsforhold
 • Internationale kontrakter
 • Joint ventures
 • Kommercielle kontrakter
 • Kommercielle retssager
 • Offentlig ret
 • Omstrukturering af koncerner og selskaber
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Selskabsret
 • Stiftelse af selskaber
 • Virksomhedsoverdragelse/M&A

Sprogkundskaber: Dansk, Tysk og Engelsk